• Originele aquarellen
  • Fine Art prints
  • Levering binnen EU
  • Gratis verzending

Cookie beleid

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze analytische cookies worden gebruikt om uw gedrag op onze website te analyseren met als doel onze website te kunnen verbeteren.  Voor deze cookies hoeft u ons geen toestemming te verlenen. Wel dienen wij u op de hoogte te stellen van het feit dat we dit doen.

Welk cookies hebben wij op de website?

Google Analytics cookies voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Persoonsgegevens

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons verstrekt.

Bent u een bezoeker van onze website dan kunt u via e-mail of een contactformulier een vraag stellen aan ons of aan de bij ons aangesloten verkopers. De gegevens die wij in dit geval verwerken en opslaan betreft uw e-mailadres, uw naam en optioneel uw telefoonnummer.

Meldt u zich middels een contactformulier aan als koper op de website dan registreren wij naast de volledige persoonsnaam ook adres en telefoonnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u eventueel te kunnen bellen of te e-mailen n.a.v. uw bericht. En in geval van een zakelijke overeenkomst deze te kunnen uitvoeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 6 maanden voor de persoonsgegevens. Betreft het persoonsgegevens in relatie tot een zakelijke overeenkomst, dan worden de persoonsgegevens tot 6 maanden na afloop van enige overeenkomst bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, met uitzondering in geval van

  • het kunnen uitvoeren van enige overeenkomst met u,
  • het voldoen aan wettelijke verplichting.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit delen met derden als u daar geen toestemming voor gegeven hebt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek indienen tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aquarel-art.com

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Aquarel Art wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aquarel Art neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze helpdesk of via info@aquarel-art.com

Hoe u contact kunt opnemen met ons

Aquarel Art is gevestigd aan de Zaadmarkt 83, 7201 DC in Zutphen. U kunt ons telefonisch  bereiken via +31 (0) 6 215 75 290 of via e-mail info@aquarel-art.com

error: Content is protected !!