• Originele aquarellen
  • Fine Art prints
  • Levering binnen EU
  • Gratis verzending

© 2019 Aquarel Art – Ontwerp, beeldmateriaal en teksten op de website vallen onder het copyright van Aquarel Art. Beeldmateriaal van kunstwerken is beschermd door het copyright van de makers van deze kunstwerken. Het is verboden foto’s en tekst te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Aquarel Art en/of individuele kunstenaars.

Notice and take down procedure

Alle informatie op de website van Aquarel Art wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal – tekst of beeld – aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij Aquarel Art een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Om een verzoek snel te kunnen afhandelen, verzoeken wij u om ons te informeren over de naam van de rechthebbende, een bewijs dat u gemachtigd bent namens de rechthebbende op te treden en bewijsstukken en schriftelijke onderbouwing aan te leveren van het vermeende inbreuk op rechten. Indien Aquarel Art uw verzoek gegrond acht, zal zij het bedoelde materiaal verwijderen. Het verwijderen van materiaal impliceert niet dat Aquarel Art enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig onrechtmatig handelen.

Nadere informatie, verzoeken of klachten kunt u kenbaar maken info@aquarel-art.com .

error: Content is protected !!