• Originele aquarellen
  • Fine Art prints
  • Levering binnen EU
  • Gratis verzending

Disclaimer- vrijwaring

Aquarel Art is een digitale galerie en bemiddelt bij verkoop van kunstwerken tussen verkoper en koper. Op teksten en beeldmateriaal berust copyright (zie verder Copyright).

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Aquarel Art niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Aquarel Art aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website.

Links naar andere websites

Op deze site treft u links aan naar andere websites. Aquarel Art is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons-)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden – indien aanwezig – van de website die u bezoekt.

error: Content is protected !!