• Originele aquarellen
  • Fine Art prints
  • Levering binnen EU
  • Gratis verzending

De Watercolor Art Index – de WAI – is een kwalificatiesysteem om aquarelkunstwerken en daarmee ook de aquarelkunstenaar te waarderen op verschillende aspecten. De Watercolor Art Index is door Aquarel Art ontwikkeld met als voornaamste doel om u als koper van aquarelkunst te helpen bij uw keuze een bepaald kunstwerk te kopen. Is dat nu echt nodig?

 

Een kunstwerk kiezen is makkelijk

Uw primaire reactie bij het zien van een kunstwerk is de beste indicator van wat u mooi vindt. Zonder enige twijfel bent u in staat om uit een groot aanbod direct dat schilderij te kiezen waarbij alles voor u tezamen komt; het onderwerp, de compositie, de stijl, de kleuren, de zeggingskracht en de stemming die het kunstwerk uitstraalt. Daar heeft u geen kwalificatiesysteem voor nodig.

Natuurlijk moet er soms overlegd worden met uw partner. Vanzelfsprekend moet nagedacht worden of het past in uw interieur. Dat maakt het kunstwerk voor u echter niet minder mooi. Zo makkelijk is kunst kiezen dus!

 

Een kunstwerk kopen is moeilijk

Na uw keuze krijgen rationele vragen meestal de ruimte. Nog aan het bijkomen van uw spontane keuze, vraagt u zich af wat anderen; familie, vrienden en andere relaties, van uw keuze zouden vinden. En na uw keuze volgt de onvermijdelijke vraag welke prijs u moet of wilt betalen voor het schilderij. Elk antwoord daarop levert een secondaire reactie op. Het dwingt u tot herbezinning.

Is dat het waard? Blijft het die waarde behouden? Ligt dit type kunstwerk goed in de markt? Moeten wij denken aan een bekende of doorbrekende kunstenaar? Is het niet alleen mooi, maar kent het werk ook andere te waarderen kwaliteiten? Is het kunst met een kleine of grote K? En tot slot, maar niet uitputtend, doe ik een goede koop of betaal ik te veel?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, hebben wij de Watercolor Art Index ontwikkeld.

 

Watercolor Art Index beoordelingscriteria

Er zijn tientallen verfijnde criteria te benoemen waarmee je een aquarel kunt beoordelen. Het WAI- kwalificatiesysteem heeft dit samengevat en beoordeelt op basis van vier hoofdcriteria:

  • Beheersing van de aquareltechniek, toepassing en gebruik van kleur en stofuitdrukking.
  • Tekenvaardigheid en compositiekwaliteit.
  • Creatief concept en originaliteit.
  • Eigenheid; een eigen te onderscheiden persoonlijke stijl.

Een beoordelingscommissie, expertleden van de Advisory Board van Aquarel Art, beoordelen op basis van een puntensysteem of sprake is van voldoende, goede, hoge of uitstekende kwaliteit. Per kunstenaar worden meerdere werken beoordeeld zodat een evenwichtig oordeel mogelijk is.

 

Waardering en erkenning: de WAI-kwalificatie

Niet leidend, maar wel medebepalend is in hoeverre een kunstenaar gewaardeerd en gehonoreerd wordt met exposities, solo-exposities, beoordeling door vakgenoten of recensenten. Wordt er over een kunstenaar geschreven in vaktijdschriften of publieksbladen? Zijn kunstwerken opgenomen in musea of publieke ruimtes? Ook de mate waarin een kunstenaar zijn of haar kunstwerken verkoopt, is natuurlijk een indicator voor waardering en succes. Nationaal of internationaal.

De organisatie achter de Watercolor Art Index registreert en verifieert recente prestaties. Overigens niet zonder uit het oog te verliezen dat eerder behaalde prestaties en toegezwaaid eerbetoon wel degelijk meetellen.

De kwalitatieve beoordeling én de waardering van prestaties samengevoegd, stellen de organisatie van de Watercolor Art index in staat een kwaliteitsniveau toe te wijzen en een titel toe te kennen aan beoordeelde kunstenaars. U begrijpt dat alleen de beste aquarel kunstenaars  in aanmerking komen voor een titel.

 

WAI-EA: de kunstenaar is gekwalificeerd als Emerging Artist. Kunstwerken kenmerken zich door voldoende tot opvallende kwaliteit.

WAI-RA: de kunstenaar is gekwalificeerd als Recognized Artist. Kunstwerken kenmerken zijn doorgaans van voldoende tot hoge kwaliteit.

WAI-MA: de kunstenaar is gekwalificeerd als Master. Kunstwerken zijn van zeer hoge kwaliteit tot onbetwistbare uitmuntendheid.

WAI-IM: de kunstenaar presteert op gelijk niveau als Master, maar doet dit daarenboven ook nog eens op internationaal niveau en wordt daarom gekwalificeerd als International Master. Kunstwerken kenmerken zich kwalitatief door een onbetwistbare uitmuntendheid.

De toegekende WAI-titel wordt vermeld bij het profiel van elke kunstenaar.

 

Onze belofte; redelijke prijzen voor elk kwaliteitsniveau

Wij hebben breed en diep, nationaal en internationaal onderzoek gedaan naar de gangbare prijzen voor aquarelkunst. Wij hebben daarbij rekening gehouden met tal van factoren die van belang zijn voor de Europese markt.

Per toegekende WAI-titel hebben wij bepaalde bandbreedtes vastgesteld waarbinnen de prijs voor een kunstwerk zich kan bewegen. Het beoordelingssysteem dat wij hanteren garandeert redelijke prijzen op elk kwaliteitsniveau. Prijzen die wij kunnen verdedigen op basis van geleverde kwaliteit en prestaties. Anders uitgelegd; vinden wij een vraagprijs van een kunstwerk niet gerechtvaardigd, dan zullen wij dit werk ook niet opnemen in onze collectie.

 

Bekijk hier alle door Watercolor Art Index toegekende eretitels.

Lees meer over de Advisory Board van Aquarel Art.

error: Content is protected !!